ΒΑΘΜΟΙ KYU - DAN

6 KYU – ROKKYU

1. UKEMI (Mae, Ushiro)
2. IKKYO-UNDO (Mae, Ushiro)
3. SHIKKO (Mae)
4. TAISABAKI (Irimitenkan, Tenkan, Kaiten)
Tachiwaza:
SHOMENUCHI ­ Iriminage (ura)
AIHANMIKATATEDORI – Ikkyo
KATATEDORI (Gyakuhanmi) – Taino-tenkan-ho, shihonage
Suwariwaza:
RYOTEDORI – Kokyouho

5 KYU – GOKYU

1. INKL 6 KYU
2. TOBIKOSHI-UKEMI
3. IKKYO-UNDO (Shiho)
4. SHIKKO (Mae, Ushiro)
5. BOKKEN SUBURI (1-4)
Tachiwaza:
RYOTEDORI – Tenchinage
AIHANMIKATATEDORI – Kotegaeshi (ura)
SHOMENUCHI – Ikkyo
KATATEDORI – Kaitennage, nikyo
KATADORI – Ikkyo
KATATERYOTEDORI – Kokyounage
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Iriminage (ura)

4 KYU – YONKYU

1. INKL 5 KYU
2. IKKYO-UNDO (Happo)
3. SHIKKO (Kaiten)
4. BOKKEN SUBURI (1-7)
5. JO KIHON (1-10)
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo
Tachiwaza:
CHUDAN-TSUKI – Kotegaeshi (ura)
RYOTEDORI – Kokyounage
YOKOMENUCHI – Shihonage, Ikkyo
KATATERYOTEDORI – Ikkyo
KATATEDORI – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitennage, Sotokaitennage,
Kokyouho
KATADORI – Sankyo

3 KYU – YONKYU

1. INKL 4 kYU
2. JO KIHON (20 former, hidari/migi)
3. Både tori och ukeroll ska visas
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo
KATADORI – Ikkyo
Hanmi-Handachiwaza:
KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage
Tachiwaza:
KATATERYOTEDORI – Iriminage, Kotegaeshi
CHUDAN-TSUKI – Ikkyo
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyounage
KATADORI – Yonkyo
YOKOMENUCHI – Iriminage, Udekiminage, Kokyonage, Nikkyo
KATATEDORI – Koshinage (minst två former)
Ushirowaza (statiskt):
RYOTEDORI – Ikkyo, Kokyounage

2 KYU – NIKYU

1. INKL 3 KYU
2. BOKKEN UCHIKOMI (hanmi, zengo, shiho, happo)
3. BOKKEN UCHIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
4. BOKKEN UCHIKOMI FUMIKOMI TSUKI (hanmi, zengo, shiho, happo)
5. 13 no JO (hidari/migi)
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Sankyo, Yonkyo, Gokyo
YOKOMENUCHI – Iriminage
Hanmi-handachiwaza:
RYOTEDORI – Shihonage
SHOMENUCHI – Iriminage, Nikyo
TSUKI – Kotegaeshi (ura)
Tachiwaza:
KATADORI-MENUCHI – Ikkyo
KATATEDORI – Hijikimeosae, Kaitenosae
KATADORI – Kokyounage
MUNADORI – Shihonage
YOKOMENUCHI – Nikkyo, Gokyo
TSUKI – Iriminage, Kaitennage, Shihonage
RYOTEDORI – Yonkyo
KATATERYOTEDORI – Kokyoho
Ushirowaza (statiskt):
RYOTEDORI – Kotegaeshi
RYOKATADORI – Kokyounage, Ikkyo
KATATE-KUBIJIME – Kokyounage

1 KYU – IKKYU

1. INKL 2 KYU
2. JO KIHON 1-20 (i rörelse framåt/bakåt med växlande av sida)
3. 22 no JO (hidari/migi)
4. 31 no JO (hidari/migi)
Suwariwaza:
KATADORI-MENUCHI – Yonkyo
SHOMENUCHI – Jiyuwaza
Hanmi-handachiwaza:
YOKOMENUCHI – Nikkyo
KATATEDORI – Ikkyo
USHIRO-RYOKATADORI – Kokyounage, Kotegaeshi, Sankyo
Tachiwaza:
MUNADORI – Uchikaitensankyo
KATADORI-MENUCHI – Shihonage, Kotegaeshi
KATATEDORI – Jiyuwaza
SHOMENUCHI – Koshinage
YOKOMENUCHI – Jujigarame, Jiyuwaza
TSUKI – Ushirokirotoshi, Jiyuwaza
Ushirowaza (statiskt):
ERIDORI – Ikkyo
RYOHIJIDORI – Kotegaeshi
USHIRO-KAKAE – Kokyounage
KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Koshinage
RYOTEDORI – Jujigarame, Shihonage

1 DAN – SHODAN

1. BOKKEN AWASE (1-7)
2. JO AWASE (1-8)
Suwariwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
Hanmi-handachiwaza:
SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
KATATEDORI – Shihonage, Kaitennage (uchi, soto)
Tachiwaza:
RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyounage, Tenchinage
KATADORI-MENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyounage
CHUDAN-TSUKI – Sankyo, Yonkyo, Iriminage
KATADORI – Kokyounage, Nikyo
KATATERYOTEDORI – Kokyouho
Ushirowaza:
RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Jujigarame, Koshinage
KATATE-KUBIJIME – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Jujigarame, Koshinage
Henka Oyou waza:
Suwariwaza-kokyouho (3 olika sätt)
Renzokuwaza (2 olika sätt per teknik):
SHOMENUCHI-IKKYO Kokyounage
SHOMENUCHI-IKKYO Kotegaeshi
SHOMENUCHI-IKKYO Iriminage
SHOMENUCHI-IKKYO Shihonage
Jiyuwaza (OBS flöde, ej osae):
TORIWAZA – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika greppattacker visas i rörelse
UCHIWAZA/TSUKIWAZA – Under ca 1 minut ska olika tekniker från olika slagattacker visas i rörelse

2 DAN – NIDAN

1. Inkl Shodan
2. KUMMIJO (1-10)
3. KUMMITACHI (1-5)
Tantodori:
SHOMENUCHI – Iriminage, Gokyo, Kotegaeshi
YOKOMENUCHI – Shihonage, Sankyo, Gokyo
TSUKI – Kokyouho, Kotegaeshi, Nikyo
KATADORI-TSUKI, USHIRO-ERIDORI (En teknik från vardera formen)
Suwariwaza:
YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
KATATEDORI – Ikkyo, Nikko, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage
Hanmi-Handachiwaza:
KATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage
USHIRO-RYOKATADORI – Kokyounage, Ikkyo, Sankyo, Kotegaeshi
Tachiwaza:
KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage
KATATERYOTEDORI – Kokyounage (2 olika)
YOKOMENUCHI – Koshinage (3 olika)
YOKOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kaitennage
JODAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kaitennage, Kaitenosae, Udegarami
Ushirowaza:
RYOHIJIDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi, Aikiotoshi
RYOHIJIDORI – Kokyounage (3 olika)
RYOTEDORI – Jiyuwaza
Henka oyou waza:
KATATERYOTEDORI – Kokyouho (3 olika)
MUNADORI (med vridning i greppet) – Ikkyo, Nikyo
MUNADORI (med vridning i greppet) – Iriminage (2 olika)
Kaeshi waza:
SHOMENUCHI – Kotegaeshi, Ikkyo, Nikyo (2 olika)
Futaridori (statiskt): Shihonage, Kokyounage (2 olika)
Futarigake: Jiyu

3 DAN – SANDAN

1. Inkl NIDAN
2. KUMMITACHI HENKA (Ken-no-ri)
3. KI-MUSUBI-NO-TACHI
Tantodori:
SHOMENUCHI – Gokyo, Iriminage
SHOMENUCHI (med greppet som i Tsuki) – Nikyo
YOKOMENUCHI – Kotegaeshi, Shihonage, Gokyo
TSUKI – Ikkyo, Iriminage, Hijikimeosae
KATADORI-TSUKI,USHIRO-ERIDORI (Två tekniker från vardera formen)
Tachidori:
SHOMENUCHI, YOKOMENUCHI, TSUKI (3 olika tekniker från vardera formen)
Jodori:
SHOMENUCHI, TSUKI (3 olika tekniker från vardera formen)
Jowaza (olika grepp): 5 olika tekniker
Suwariwaza:
MUNADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage
SHOMENUCHI – Jiyuwaza
YOKOMENUCHI – Jiyuwaza
Hanmi-Handachiwaza:
KATATERYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kotegaeshi
SHOMENUCHI – Jiyuwaza
YOKOMENUCHI – Jiyuwaza
Tachiwaza:
RYOKATADORI – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, kokyounage
RYOTEDORI – Kokyounage (5 olika)
JODAN-TSUKI – Jiyuwaza
CHUDAN-TSUKI – Jiyuwaza
Ushirowaza:
KAKAE – Ikkyo, Aikiotoshi, Kokyounage (2 olika)
HAGAIJIME – Iriminage
Henka oyou waza:
RENZOKUWAZA (2 olika sätt per teknik):
SHOMENUCHI-Ikkyo-Jiyu (minst 3 tekniker)
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Koshinage
SHOMENUCHI-Nikyo(ura) – Jiyu (minst 2 tekniker)
SHOMENUCHI-Sankyo(ura) – Jiyu (minst 3 terkniker)
Kaeshi waza:
SHOMENUCHI – Iriminage, Shihonage, Sankyo (ura) (2 olika sätt på varje teknik)
FUTARIDORI (statiskt): Ikkyo, Nikyo, Yonkyo, Kokyounage (2 olika)
SANNIN GAKE: Jiyu

4 DAN – YONDAN

1. Inkl SHODAN, NIDAN, SANDAN
2. KUMMITACHI-HENKAWAZA (Tai-no-ri)
3. KEN-TAI-JO (1-7 med kastversioner i förekommande fall)
4. Tonvikten läggs på JIYU-WAZA
GERI DORI: 3 tekniker
SANNIN DORI: 3 olika
YONNIN GAKE: Jiyu